Trang chính


Ngày 30 tháng 4 năm 2015

Ra mắt chính thức 2 công cụ truyền thông của faction 30-4-1975
1. Trang cộng đồng: https://www.facebook.com/faction3041975/
2. Website chính thức: http://3041975.cf
3. Kênh youtube: sẽ lập sau.
Đây sẽ là các công cụ để phát triển, quảng bá faction 30-4-1975.

Screenshot (66)

 

Advertisements